admin No Comments

OMF nr 128/2022 privind modificarea și completarea OMF nr 1665/2020 despre popririle electronice.

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1665/2020 stabilea regulile de aplicare a popririi electronice.

Prin acest ordin, incepând cu ianuarie 2021, s-a luat în considerare necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi bancare şi să nu se producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate.

Odată cu punerea în practică a acestui ordin a apărut necesitatea modificării și completării legislative prin publicarea în Monitorul Oficial nr136 din 10 februarie 2022 a OMF nr 128/2022.

Read more

admin No Comments

Noi meserii în 2022, Codul Ocupatiilor actualizat și ce meserii au dispărut

 

Societatea evolueaza, totul e in schimbare, nimic nu ramane pe loc asa incat e absolut normal ca meserii, profesii vechi sa dispara si altele, noi, sa apara. 

Iata de ce. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale a emis la data de 19 noiembrie 2021 doua ordine prin care se actualizeaza Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) si se simplifica procedura de actualizare periodica la cererea utilizatorilor. Astfel, 65 de noi ocupaţii au fost incluse în nomenclator, iar alte 62 au fost eliminate. 

Apoi, anul acesta, s-au intamplat alte modificari. Astfel, ordinul nr. 38 din 11 ianuarie 2022 al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale si ordinul nr 82 din 31 ianuarie 2022 al presedintelui Institutului National de Statistica pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 141 din 11 februarie 2022.

Read more

admin No Comments

D205 si D207 – noi modificări conform OPANAF nr. 179/2022

La data de 10 februarie 2022, Monitorul Oficial nr 138 a publicat ordinul ANAF nr 179 din 8 februarie 2022 privind modificarile D205  „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”

Read more

admin No Comments

Situații financiare interimare și dividende în avans la început de an 2022

În urmă a cu câțiva ani, la sfârșitul lui 2018, patronii primeau o veste foarte bună iar contabilii, una nu chiar atât de bună.

Pe de-o parte, în sfârșit, capitalul investit de întreprinzători în propriile firme putea fi retras din profitul semestrial sub formă de dividende în avans, pe de alta, contabilii descopereau că vor avea o muncă suplimentară de efectuat în legătură cu repartizarea în cursul exerciţiului financiar al dividendelor.

Astfel, ei au fost obligaţi să întocmească situaţii financiare trimestriale, să le supună auditării în cazul în care există această obligaţie pentru situaţiile financiare anuale, să efectueze înregistrările contabile cu ocazia repartizărilor trimestriale drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.

În plus, a trebuit să existe o evidenţă contabilă cât mai exactă şi corectă cu privire la profitul contabil realizat în trimestrul respectiv, așa încât să se acorde legal dividendele către acţionari. Astfel, s-au evitat situaţiile neplăcute prin care aceştia să fie obligaţi la restituirea sumelor încasate necuvenit, nemaivorbind de faptul că puteau savarsi infracţiune – fapta de a distribui dividende din profituri fictive.

Read more

admin No Comments

Bonificații conform OUG 153/2020, D100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” si D101 „Declarație privind impozitul pe profit” în 2022

Cele două formulare, respectiv D100 și D101, au formate standard, publicate prin ordine ANAF pe site-ul instituției, și sunt utilizate pentru plata obligațiilor bugetare prevăzute în nomenclatorul anexa la ordine.

Read more

admin No Comments

Certificate nedeductibilitate TVA, completare declarație

In cazul în care o companie nu este platitoare TVA, aceasta reprezinta o cheltuiala eligibilă.

Urmand indicațiile din Ordinul 698/1425/2016 trebuie ca, dupa finalizarea proiectului, respectiv cheltuirea grantului, să se depuna declarația privind nedeductibilitatea TVA.

Read more

admin No Comments

Regularizare TVA trimestrială

Ce e TVA-ul?

Taxa pe Valoare Adaugată, sau mai simplu, TVA, este un impozit indirect care e platit de consumatorul final al serviciului sau bunului respectiv.

TVA-ul se încasează pe rând de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu din domeniul respectiv de impozitare. După exercitarea dreptului de deducere, agenții economici impozabili care au participat la ciclul economic virează TVA-ul la bugetul statului.

In Romania TVA-ul este reglementat prin prevederile Codului Fiscal, Titlul IV, art. 125-161.

Contul 442.Taxa pe valoarea adaugata, este un cont bifunctional.

Read more