admin No Comments

Este absolut normal ca, în fiecare an, închiderea exercițiului financiar să fie o activitate care generează întrebări, probleme și stres. Este nevoie să cunoastem și înțelegem cum s-a schimbat cadrul legislativ în ultimele luni, să actualizăm regulile și efectele asupra rezultatului contabil la închiderea de an.

Azi ne vom ocupa mai ales de aspectele legale și contabile ale SRL-urilor ce fac sponsorizări astfel încât să existe anumite avantaje fiscale la sfârșit de an.

Sponsorizările și cadrul legal necesar

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Să începem prin a vedea cine pot fi beneficiarii unei sponsorizări:

  • Persoane juridice fără scop lucrativ cu activităţi în anumite domenii precizate în legea sponsorizărilor, de exemplu: cultural, artistic, umanitar, medico-sanitar, ştiinţific-cercetare fundamentală şi aplicată, etc.;
  • Instituţii şi autorităţi publice pentru aceleaşi domenii de activitate precizate la primul punct;
  • Emisiuni, programe de televiziune/radiodifuziune, publicaţii din aceleaşi domenii de mai sus;
  • Persoane fizice române ale căror activităţi din domeniile menţionate la primul punct sunt recunoscute de persoane juridice fără scop lucrativ sau instituţii publice.

Sponsorizarea necesită încheierea unui contract în formă scrisă care trebuie să conţină minimum următoarele elemente: obiectul sponsorizării, valoarea contractului, durata sponsorizării, drepturile şi obligaţiile sponsorului şi ale beneficiarului.

Sunt câteva elemente de care firmele trebuie să țină cont când fac sponsorizări dacă doresc să aibă parte de avantajele fiscale respectiv, scăderea acelor sponsorizări din suma datorată la stat ca impozit pe profit. Însă înainte de a detalia fiecare element, iată o listă sumară a fiecarei condiții legale ce trebuie îndeplinită:

  • Entitățile beneficiare trebuie să îndeplinească anumite scopuri predeterminate de lege;
  • Acele entități trebuie să fie înscrise într-un registru special;
  • Sponsorizările, respectiv sumele scăzute din impozit trebuie să se încadreze într-o limită stipulată de lege;
  • Firmele nu trebuie să confunde donațiile cu sponsorizările pentru că donațiile nu sunt deductibile;
  • Firmele trebuie să depună o declarație anuală la Fisc.

Codul fiscal, Legea nr.30/2019, Legea nr. 32/1994 introduc cadrul legal pentru firmele ce fac sponsorizări

Astfel, firmele ce doresc să facă sponsorizări pot verifica dacă beneficiarii sunt înscriși în acest registru special conform legii 30/2019 folosind o aplicație simplă.

E posibil ca firmele să sponsorizeze entități ce nu apar în acel registru special.

Sponsorizările vor fi posibile însă firmele respective nu vor putea beneficia de deducerea sumelor de sponsorizare din impozitul la stat.

E bine de știut și faptul că sponsorizările către autorități și instituții publice se înscriu în alt cadru legislativ așa încât nu e necesar să le înscriem în vreun registru special, fiind suficient un simplu contract de sponsorizare. 

De asemenea SRL-urile ce sponsorizează entități ce sunt controlate și conduse de aceleași SRL-uri nu vor putea obține avantaje fiscale adică nu se vor putea scădea la plata impozitului pe profit la stat folosind cheltuielile de sponsorizare.

O alta condiție ce ar trebui detaliată este faptul că există o limită de sumă pentru sponsorizări, un anume cuantum din cifra de afaceri sau impozitul pe profit a SRL-ului respectiv. Astfel, se va alege valoarea cea mai mică a unei sume dedusă ori din 0,75% din cifra de afaceri ori din 20% din impozitul pe profit.

Notă importantă !  În cazul în care firmele nu întrunesc condițiile de mai sus, organul fiscal va reevalua cheltuielile cu sponsorizările obligând firmele să platească retroactiv impozitul și penalizările aferente acestor cheltuieli.

Condiții procedurale, declarații și metode de calcul

Firmele care sponsorizează trebuie sa completeze anual Declarația nr.107 și s-o depună la Fisc. Această declarație o găsim aici.  Apoi, e necesară și Declarația nr.101 care face referire la declararea impozitului pe profit.

Sponsorizările constănd din bunuri materiale se supun și ele unor reguli. Astfel aceste bunuri materiale trebuiesc evaluate la valoarea lor exactă din momentul sponsorizării, existând acte juridice în acest scop.

De asemenea, aceste bunuri materiale acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare, din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată, acordarea acestora nu reprezintă livrare de bunuri, prin urmare nu se colectează TVA dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operaţiuni taxabile. Bunurile acordate pentru care la data achiziţiei TVA-ul nu a fost dedus nu se iau în calcul la stabilirea acestei limite. Valoarea peste plafon constituie livrare de bunuri cu plată, iar TVA-ul colectat aferent acestei depăşiri a plafonului se declară în decontul pregătit pentru ultima perioadă fiscală din anul respectiv.

Declarația nr.101, Declarația nr 107.

Declarația nr.107 poate fi depusă până la data de 25 martie inclusiv a anului următor în cazul persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit care aplică sistemul trimestrial sau anual cu plăţi anticipate.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *