admin No Comments

Cele două formulare, respectiv D100 și D101, au formate standard, publicate prin ordine ANAF pe site-ul instituției, și sunt utilizate pentru plata obligațiilor bugetare prevăzute în nomenclatorul anexa la ordine.

D100

Ultimul ordin ANAF care reglementează formatul și instrucțiunile de completare a formularului D100 este Ordinul ANAF conform OPANAF nr.51/18.01.2021, valabil începand cu 12/2020 – publicat în data de 20.01.2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Formularul nu conţine modificările conform OUG 153/2020. Termenul legal de depunere pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – trim.IV 2021 şi impozitul specific – sem.II 2021 este 25 iunie 2022.

OUG 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii si cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 217 din 31 august 2020.

Termenul pentru depunerea declaratiilor dar si pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor pe perioada aplicarii prevederilor acestei legi, adica din 1 ianuarie 2021 si pana in 2025,  este urmatorul – termenul pentru depunerea declaratiei aferente trimestrului IV si plata impozitului aferent acestui trimestru este pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator –  pentru contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal,

Iata si instructiunile de completare a formularului100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs. 

Noutati

Este asteptata cu interes actualizarea Declaratiei 100 de catre intreprinzatorii romani mai ales pentru că microîntreprinderile cu capitaluri pozitive pot avea o bonificație la plata impozitului pe venit, în urma aparitiei OUG 153/2020.

Această ordonanță a fost bine primita de catre toată lumea la momentul aparitiei iar de anul acesta practic ar trebui să beneficieze multe firme.

Iata insa ca schimbarea legislativa mult asteptata nu are loc din cauza faptului ca ANAF nu a actualizat inca formularul 100. Mai e timp până pe 25 iunie dar oamenii nu vor să aștepte, vor sa plateasca mai repede, astfel intrand si banii mai repede la buget iar ei beneficiind de bonificatia de la plata impozitului.

Bonificații conform OUG 153/2020

Aceste reduceri se aplica pentru toate firmele cu capitaluri pozitive. Este vorba despre reduceri ale impozitului pe profit anual, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului specific unor activități.

• 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv.

Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris.

• dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută mai sus, reducerile au următoarele valori:

• 3%, dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut mai jos in urmatorul tabel, a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent condiția prevăzută la primul punct.

Prevederile se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

Capitalul propriu ajustat cuprinde:

• capital subscris vărsat/capital de dotare;
• patrimoniul regiei;
• patrimoniul public;
• patrimoniul privat;
• patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;
• prime de capital;
• rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;
• rezultatul net reportat – sold creditor, reprezintând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.

D101

Ultimul ordin ANAF care reglementează formatul și instrucțiunile de completare a formularului D101 este declaraţia privind impozitul pe profit conform OPANAF nr. 4072/ 09.12.2020, publicat în MO nr.1246/ 17.12.2020. Valabil pentru an sfârşit de perioada >= 2020 publicat în 12.01.2021.

OUG 153/2020 prevede si prelungirea termenului pentru depunere D101, necesara platii impozitului pe profit.

Termenul obisnuit ar fi fost 25 martie 2022, insa prin actul normativ care se aplica de la 1 ianuarie 2021 acest formular poate fi depus pana pe 25 iunie 2022.

Astfel, prin derogare de la prevederile art. 41 si 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaratiei anuale privind impozitul pe profit si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator, pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit,

Apoi, pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal acest termen, pentru depunerea declaratiei anuale pentru impozitul pe profit, pana la data de 25 a celei de-a sasea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *