admin No Comments

Ceea ce trebuie să stiți despre cele mai importante declarații pe care trebuie să le depuna persoanele fizice și firmele în luna ianuarie 2022 găsiți publicat de ANAF AICI.

În perioada 01 – 31.01.2022 trebuiesc depuse la unitatile teritoriale MFP/ANAF, online sau la ghiseu, declaratiile fiscale conform urmatorului calendar:

În 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România.

Declarații:

Categorii de contribuabili:

Se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Baza legala:

Legea 227/2015 art.230
OMFP 1099/2016


Cu 30 de zile înaintea plecării din România.

Declarații:

Depunerea formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România

Categorii de contribuabili:

Se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

Baza legala:

Legea 227/2015 art.230
OMFP 1099/2016


30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial.

1. Declarații:

 • – 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 > sau
 • – 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categorii de contribuabili:

– 010 – Se completează și se depune de către:
– persoanele juridice române;
– asocierile și alte entități fără personalitate juridică;
– deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române;
– reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Baza legala:

Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)
OPANAF nr.3725/2017


2. Declarații:

 • 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020 > sau
 • 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categorii de contribuabili:

– 020 – se completează și se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Baza legala:

Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)
OPANAF nr.3725/2017


3. Declarații:

 • 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 > sau
 • 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categorii de contribuabili:

– 070 – se completează și se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

Baza legala:

Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)
OPANAF nr.3725/2017


În termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal

Declarații:

 • Depunerea Declarației privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale – Formularul 223

Categorii de contribuabili:

Declarația se depune de:
– asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente – activități de producție, comerț, prestări de servicii și profesii liberale, inclusiv din activități adiacente, venituri din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum și venituri din silvicultură și piscicultură;
– persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, societate profesională cu răspundere limitată și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

Baza legala:

Legea 227/2015 art 120 alin.(3)
OPANAF 3780/2017


Vineri 7 ianuarie

Declarații:

 • Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 322
OPANAF 169/2019


Luni 10 ianuarie

1. Declarații:

 • 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 > sau
 • 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.
 • 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020 > sau
 • 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.
 • 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 > sau
 • 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.

Baza legala

Legea 227/2015 art.310 alin.(7)
art. 316 alin. (1), lit.b)
OPANAF 3725/2017


2. Declarații:

 • Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087

Categorii de contribuabili:

Formularul se depune la organul fiscal competent:
a) pentru aplicarea regimului special, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă;
b) pentru aplicarea regimului special, de către alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), care optează pentru aplicarea acestui regim;
c) pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, de către agricultorii care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă

Baza legala

Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) și d)
OPANAF nr.3698/2016

Luni 17 ianuarie

1. Declarații:

 • 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 > sau
 • 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.
 • 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020 > sau
 • 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.
 • 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 > sau
 • 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categorii de contribuabili:

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care, în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, îşi modifică perioada fiscală la TVA, în condiţiile prevăzute de art. 322 alin. (2) din Codul fiscal.

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 322 alin. (2)
Legea nr. 207/2015 art. 88 alin. (1)
OPANAF 3725/2017


2. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați ca mici producători de bere/alcool pur.

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 349 alin. (8) și art. 353 alin. (6)


3. Declarații:

 • Depunerea Declarației privind informațiile necesare analizei nivelului garanției pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat/importatorul autorizat, la autoritatea vamală teritorială

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 348
HG 1/2016 titlul VIII pct.8 alin.(30)


4. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Micii producători de vinuri liniștite

Baza legala:

Legea 227/2015 art.362
HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(17)


5. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la pct.21 alin. (23) precum și destinatarul din România prevăzut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Baza legala:

Legea 227/2015 art.362
HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(25)


6. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Baza legala:

Legea 227/2015 art.354 alin. (8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)


7. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Baza legala:

Legea 227/2015 art.354 alin.(8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)


8. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice)

Baza legala:

Legea 227/2015 art.394 și art.398
HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)


9. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)

Baza legala:

Legea 227/2015 art.397
HG 1/2016 titlul VIII pct.85


10. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Destinatarii înregistrați pentru achizițiile și livrările de produse accizabile

Baza legala:

Legea 227/2015 art.375 alin.(1)
HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)


11. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)


12. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)


13. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)


14. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)


15. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)


16. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)


17. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare

Baza legala:

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)


18. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare

Baza legala:

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)


19. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat

Baza legala:

Legea 227/2015 art.383 alin.(3)
HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)


20. Declarații:

Categorii de contribuabili:

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării

Baza legala:

Legea 227/2015 art.424 alin.(5)
HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)


Joi 20 ianuarie

1. Declaratii:

Depunerea Declarației pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formularul 089

Categorii de contribuabili:

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obținut licență de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie și care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.

Baza legala:

Legea 227/2015 art.331 alin.(2) lit.e) pct.2
OPANAF 1252/2021


2. Declaratii:

Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097

Categorii de contribuabili:

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.
Pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.
Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

Baza legala:

Legea 227/2015 art.282 alin.(5)
OPANAF 1503/2016


Marţi 25 ianuarie

1. Declaratii:

 • Depunerea Declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la următoarele termene:
a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (31) şi art. 52 din Codul fiscal;
c) până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 56 alin. (13)
OPANAF 1825/2018


2. Declaratii:

 • Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2022 și a modului de determinare a acesteia.

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operațiunilor cu drept de deducere în totalul operațiunilor se modifică în anul curent față de anul precedent

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 300 alin. (9)
OUG 7/2017


3. Declaratii:

 • Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Categorii de contribuabili:

Persoana impozabilă cu regim mixt, în situații speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.
Persoana impozabilă cu regim mixt poate renunţa la aplicarea pro ratei speciale numai la începutul unui an calendaristic şi este obligată să anunţe organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului respectiv.

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 300 alin. (16)


4, Declaratii:

 • Depunerea Declarației privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formularul 094

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situaţia prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenţi au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 322 alin. (6)
OPANAF 631/2016


5. Declaratii:

 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

Categorii de contribuabili:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii/plătitorii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 din OPANAF 587/2016

Baza legala:

OPANAF 587/2016


6. Declaratii:

 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112

  – pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Lunar, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal

Baza legala:

Legea 227/2015 art.147 alin.(1)
OMF 203/2021


7. Declaratii:

 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112

  – pentru trimestrul precedent

Categorii de contribuabili:

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului

Baza legala:

Legea 227/2015 art.147 alin.(4)
OMF 203/2021


8. Declaratii:

 • Depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formularul 208

Categorii de contribuabili:

Notarii publici

Baza legala:

Legea 227/2015 art.113
OPANAF 1075/2021


9. Declaratii:

 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Categorii de contribuabili:

Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3780/2017


10. Declaratii:

 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Baza legala:

Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 632/2021


11. Declaratii:

 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată – Formularul 301

Categorii de contribuabili:

Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Baza legala:

Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016


12. Declaratii:

 • Depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

Categorii de contribuabili:

Persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; Locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal ; Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital; Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.

Baza legala:

OPANAF 793/2016


13. Declaratii:

 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

Baza legala:

OPANAF 188/2018


14. Declaratii:

 • Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri – Formularul 390 VIES

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015, pentru următoarele operaţiuni:
a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
d) achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
e) achiziţiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;
f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă.

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 705/2020


15. Declaratii:

Categorii de contribuabili:

Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță

Baza legala:

Legea 227/2015 art.417 alin.(1)
HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21)


Luni 31 ianuarie

1. Declaratii:

Categorii de contribuabili:

Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații)

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 395
HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)


2. Declaratii:

 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

Baza legala:

OPANAF 3769/2015


3. Declaratii:

Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit – Formularul 012

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei prevăzuţi la art.41 alin.(4) şi (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare şi plată.

Baza legala:

Legea 227/2015 art. 41 alin. (3)
OPANAF 726/2016

4. Declaratii:

 • Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formularul 398

Categorii de contribuabili:

– Potrivit art.314 alin.(7) din Codul fiscal (regimul Non-UE), până la sfârşitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA, potrivit modelului stabilit în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile şi care efectuează vânzări de bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 40 din 13 februarie 2020, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special reglementat de acest articol, în perioada fiscală de raportare.
– Potrivit art.315 alin.(6) din Codul fiscal (regimul UE), până la sfârşitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate livrări de bunuri sau dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special reglementat de acest articol.
– Potrivit art.3152 alin.(18) din Codul fiscal (regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe/schema de import), în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care utilizează acest regim special sau intermediarul acesteia trebuie să depună, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare lună, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare. Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.

Baza legala:

Legea 227/2015 art.314 alin.(7),art.315 alin.(6) art.3152 alin.(18).
OPANAF 1387/2021


Notă*: Conform art. 154 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare: „Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează”. Astfel, pentru obligaţiile fiscale declarate, termenele până la care se efectuează plata sunt termenele de depunere ale respectivelor declaraţii, excepţie făcând impozitul pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru contribuţiile sociale declarate în Cap. II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …..” din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Formularul 212, pentru care termenul de plată este data de 25 mai a anului următor celui în care s-a depus declaraţia

Postata în categoria TAXE ȘI IMPOZITE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *