admin No Comments

 

Societatea evolueaza, totul e in schimbare, nimic nu ramane pe loc asa incat e absolut normal ca meserii, profesii vechi sa dispara si altele, noi, sa apara. 

Iata de ce. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale a emis la data de 19 noiembrie 2021 doua ordine prin care se actualizeaza Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) si se simplifica procedura de actualizare periodica la cererea utilizatorilor. Astfel, 65 de noi ocupaţii au fost incluse în nomenclator, iar alte 62 au fost eliminate. 

Apoi, anul acesta, s-au intamplat alte modificari. Astfel, ordinul nr. 38 din 11 ianuarie 2022 al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale si ordinul nr 82 din 31 ianuarie 2022 al presedintelui Institutului National de Statistica pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 141 din 11 februarie 2022.


Scapă de riscuri și apelează cu încredere la serviciile de contabilitate financiară oferite de SC CLAS EXPERT CONCEPT SRL.


Baza legală

 • art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;
 • art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România — nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor — ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România;
 • Referatul privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 38/DPOCMP din 6.01.2022;
 • Nota nr. 36/DPOCMP din 6.01.2022 privind proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, și dezbaterea publică a acestuia referitoare la introducerea ocupației analist comportamental;
 • art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;
 • art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lista ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România

Denumirea ocupatiei si codul COR atribuit

1. administrator de securitate în domeniul TIC 252908
2. analist comportamental 226927
3. analist de afaceri 242120
4. analist de afaceri în domeniul TIC 251102
5. analist în servicii și politici de sănătate 2422336. analist testare software 351108
7. aranjor muzică 265245
8. arhitect de interior 216111
9. arhitect de sistem în domeniul TIC 251104
10. artist multimedia 26511111. asistent medical specializat 222102
12. auditor de securitate cibernetică 252906
13. barman preparator de cafea (barista) 513203
14. chimist analist 211312
15. compozitor muzică de film/teatru 265240
16. compozitor muzică electronică 265241
17. compozitor muzică publicitară 265243
18. compozitor muzică sacră 265242
19. compozitor muzică ușoară/pop 265239
20. conducător formație muzicală 265248
21. consilier de stat 111241
22. consilier filosofic 263311
23. consultant de securitate cibernetică 252907
24. consultant muzical 265256
25. degustător de cafea 751502
26. dezvoltator de sisteme în domeniul TIC 251105
27. director import export cafea, ceai, cacao și
mirodenii 132456
28. director pentru relația cu investitorii 121920
29. dirijor ansamblu vocal bisericesc 265249
30. documentarist muzică 265255
31. emailator manual/artizan 731607
32. etnomuzicolog 265258
33. expert în criminalistică informatică 252909
34. expert în investigații digitale 252905
35. expert în prăjirea cafelei 214537
36. expert în securitate cibernetică 252904
37. expert surse deschise 252902
38. inginer biomedical 214957
39. inginer foraj 214658
40. inginer horticultor 213230
41. inginer în producția alimentară 214142                                                                                                  42. inginer mentenanță și reparații 214143
43. inginer punere în funcțiune 214958
44. inginer specialist în robotică 214959
45. inginer sudor 214496
46. manager analiză de business în domeniul TIC 251103
47. manager de securitate sisteme informatice 252910
48. manager transformare digitală 242119
49. mediator muzical 265251
50. muzician jazz 265246
51. ofițer de poliție penitenciară 242905
52. operator măcinare cafea 816055
53. operator prelucrare cafea 816054
54. orchestrator 265244
55. producător muzical 265250
56. profesor-antrenor 235923
57. psalt 265247
58. realizator muzical 265254
59. redactor muzical 265252
60. reporter muzical 265253
61. specialist digitalizare 242118
62. specialist în pregătire fizică 235924
63. specialist în reciclarea deșeurilor 214312
64. specialist în securitate cibernetică pentru
sisteme automatizate de comandă-control 252903
65. specialist muzicologie bizantină/gregoriană 265257
66. specialist pentru relația cu investitorii 241272
67. specialist tehnologia alimentelor 214538
68. stilist extensii gene 514211
69. tehnician ergonomist 325729

Modificari

In acelasi timp, exista modificari astfel:

 • se mută ocupația expert achiziții publice din grupa de bază 2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare în grupa de bază 2421 Analiști de management și organizare la codul 242116;
 • se mută ocupația analist resurse umane din grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și contractori în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal la codul 242325; 
 • se mută ocupația critic muzical din grupa de bază 2642 Jurnaliști în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori la codul 265231;
 • se redenumește ocupația copiator note muzicale ca tehnoredactor partituri și păstrează același cod 265217 în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori;
 • se redenumește ocupația inspector/referent resurse umane ca referent resurse umane și păstrează același cod 333304 în grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și contractori.           

Lista ocupațiilor care nu mai sunt practicate în cadrul economiei naționale și se elimină din cuprinsul Clasificării ocupațiilor din România

Denumirea ocupatiei si codul COR atribuit

1. operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci 313112
2. ștanțator de filme 352117
3. operator truka 352118
4. teletipist 413105
5. telexist 413106
6. rediționar 432318
7. inspector telegrame 441207
8. șef vagon poștal 441212
9. tăietor garnituri de carde 721428
10. mașinist mecanic la confecționare garnituri carde 721429
11. confecționer ferodouri 722109
12. cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane 731203
13. ceruitor de piastrine pentru acordeoane 731204
14. râșnitor smalț 731410
15. formator tuburi spectrale 731506
16. galvanotipist 732107
17. corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco) 732108
18. turnător valuri 732116
19. fasonator produse din azbociment 811402
20. preparator pastă de azbociment 811405
21. tratamentist produse din azbociment 811406
22. confecționer garnituri din azbest 811410
23. preparator ferodouri 813132
24. finisor universal ferodouri 813133
25. decapsulator 815101
26. decuscutor 815102
27. topitor in și cânepă 815103
28. melițator in și cânepă 815104
29. înnobilator in și cânepă 815105
30. scuturător in și cânepă 815106
31. lucrător în bataje (bătător) 815107                                                                                                          32. destrămător 815108                                                                                                        
33. carbonizator textile 815109
34. scuturător 815110
35. pieptănător 815114
36. zdrobitor și uleiator textile 815115
37. operator mașini puitoare 815116
38. formator mănuși fibre liberiene 815117
39. montator la lipit ace 815118
40. curățitor-șlefuitor garnituri carde 815119
41. cilindror în filaturi 815120
42. disponent în filaturi 815121
43. pregătitor gogoși de mătase (fierbător) 815122
44. prelucrător fire de mătase din gogoși (filator) 815123
45. înnodător fire de mătase naturală 815124
46. finisor fire de mătase naturală 815125
47. prelucrător deșeuri gogoși de mătase
naturală 815126
48. șnuruitor Jaqard 815203
49. operator canelator 815206
50. pâslitor 815213
51. confecționer polizoare din pâslă 815214
52. operator piuar 815418
53. operator scămoșetor 815419
54. naphtolator la imprimerie 815426
55. vaporizator la imprimerie 815427
56. presator axe la cilindrul de imprimat 815429
57. colector și sortator păr 816008
58. preparator ulei de copite 816009
59. valorificator glande 816012
60. preparator pepsină, cheag 816013
61. filtrator-deshidratorist 817214
62. confecționer tuburi cinescop 821210 

Scapă de riscuri și apelează cu încredere la serviciile de contabilitate financiară oferite de SC CLAS EXPERT CONCEPT SRL.                                                                                                      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *