În contextul actual în care complexitatea și numeroasele modificări legislative suferite de Codul fiscal au un impact major asupra unei societăți, existența unei firme de contabilitate competente asigură o bună gestionare a riscului fiscal și o stabilire optimă a taxelor și a sumelor care trebuie achitate către stat.

consultanta financiara

Analizăm riscurile prin consultanță fiscală

Identificăm orice situație de risc evitând amenzi de până la 1 milion de lei.

Ca să pot evita riscurile fiscale, trebuie înainte de toate să le cunosc

  • Volum tranzacții intra-grup în total cifra de afaceri / achiziții,
  • Indicator profitabilitate (pozitiv, negativ),
  • Perioada de prescripție și ultima inspecție fiscală generală,

Analiza de risc presupune și următoarele acțiuni:

  • Maparea (identificarea) tuturor fluxurilor intra-grup efectuate de societatea analizată,
  • Redactarea contractelor intra-grup, acolo unde este cazul,
  • Identificarea metodei prețurilor de transfer aplicabilă în cazul fiecărei tranzacții intra-grup,
  • Pregătirea studiilor de comparabilitate conform metodei selectate,
  • Determinarea / cuantificarea riscurilor de ajustare în caz de control fiscal,
  • Determinarea / cuantificarea ajustărilor voluntare pentru eliminarea / reducerea riscurilor de ajustare de către inspectorii fiscali.