Oferim servicii contabile societatilor care acceseaza fonduri europene si, de asemenea, oferim suport pentru obtinerea certificatelor de nedeductibilitate in scopuri TVA.

contabilitate fonduri europene

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Alocarea de fonduri nerambursabile din partea statelor donatoare, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, reprezintă o resursă importantă pentru dezvoltarea economiei şi a societăţii româneşti.

Această finanţare a condus la asigurarea de poziţii distincte în clasificaţia bugetară, necesare pentru reflectarea granturilor acordate de statele donatoare dar şi a cofinanţării publice în bugetele şi anexele acestora aferente ordonatorilor de credite cu rol de operatori de program, precum şi pentru cuprinderea în buget a proiectelor ce se implementează prin cele două mecanisme financiare Spaţiul European şi norvegian 2014-2021.

Pentru evidenţierea granturilor şi a cofinanţării publice în contabilitate, instituţiile publice, în calitate de promotori de proiecte, trebuie să atribuie conturi contabile analitice distincte.

Prefinanțarea încasată în contul subvențiilor se va înregistra ca o datorie (contul 462 „Creditori diverși”), deoarece, de cele mai multe ori, subvențiile nu au caracter gratuit, încasarea contravalorii lor fiind condiționată de îndeplinirea anumitor obligații.

Restituirea unei subvenții referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.

Restituirea unei subvenții aferente veniturilor se efectuează prin reducerea veniturilor amânate, dacă există, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.

În măsura în care suma rambursată depășește venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaște imediat ca o cheltuială.

În cazul societăților plătitoare de impozit pe profit, veniturile din subvenții pentru investiții sunt impozabile, iar cheltuielile reprezentând amortizarea activelor sunt deductibile.

În cazul microîntreprinderilor, veniturile din exploatare reprezentând cota-parte a subvențiilor primite pentru finanțarea investițiilor sau a subvențiilor din exploatare nu sunt cuprinse în baza impozabilă a impozitului pe venit. Astfel spus, din veniturile microîntreprinderilor obținute din orice sursă se scad veniturile din subvenții, potrivit art. 53 alin. (1) din Codul fiscal.