Oferim servicii contabile complete și întocmirea situațiilor financiare pentru toate tipurile de societăți comerciale.

O evidență corectă și completă a tuturor documentelor contabile asigură o imagine fidelă a afacerii și permite luarea celor mai bune decizii de management.

Servicii de contabilitate adaptate afacerii tale.

contabilitate

O strategie personalizată de contabilitate adaptată nevoilor fiecăruia.

Financiar

 • Contabilitate integrată pentru companii naționale
 • Calcularea, întocmirea și depunerea declarațiilor

Fiscal

 • Situațiile financiare anuale
 • Declarații fiscale

Managerial

 • Elaborarea de politici si proceduri contabile
 • Procedee fundamentate prin analiză financiară

Interpretarea datelor din evidențele contabile și furnizarea de opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor și a actelor normative care reglementează domeniul de activitate analizat

Verificarea lucrărilor contabile cuprinde și verificarea calculării și declarării taxelor și impozitelor. În cazul în care lucrările de verificare se realizează până la dată de raportare către stat acestea pot cuprinde și asistență la întocmirea declarațiilor periodice.

 • Primire a facturilor;
 • Primire a bazelor de date referitoare la furnizori;
 • Procesarea facturilor de la furnizori;
 • Realizarea de plati de furnizori prin internet banking;
 • Realizarea de baze de date cu platile efectuate;
 • Verificarea platilor realizate de catre client prin internet banking.