admin No Comments

Regularizare TVA trimestrială

Ce e TVA-ul?

Taxa pe Valoare Adaugată, sau mai simplu, TVA, este un impozit indirect care e platit de consumatorul final al serviciului sau bunului respectiv.

TVA-ul se încasează pe rând de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu din domeniul respectiv de impozitare. După exercitarea dreptului de deducere, agenții economici impozabili care au participat la ciclul economic virează TVA-ul la bugetul statului.

In Romania TVA-ul este reglementat prin prevederile Codului Fiscal, Titlul IV, art. 125-161.

Contul 442.Taxa pe valoarea adaugata, este un cont bifunctional.

Read more