admin No Comments

Situații financiare interimare și dividende în avans la început de an 2022

În urmă a cu câțiva ani, la sfârșitul lui 2018, patronii primeau o veste foarte bună iar contabilii, una nu chiar atât de bună.

Pe de-o parte, în sfârșit, capitalul investit de întreprinzători în propriile firme putea fi retras din profitul semestrial sub formă de dividende în avans, pe de alta, contabilii descopereau că vor avea o muncă suplimentară de efectuat în legătură cu repartizarea în cursul exerciţiului financiar al dividendelor.

Astfel, ei au fost obligaţi să întocmească situaţii financiare trimestriale, să le supună auditării în cazul în care există această obligaţie pentru situaţiile financiare anuale, să efectueze înregistrările contabile cu ocazia repartizărilor trimestriale drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.

În plus, a trebuit să existe o evidenţă contabilă cât mai exactă şi corectă cu privire la profitul contabil realizat în trimestrul respectiv, așa încât să se acorde legal dividendele către acţionari. Astfel, s-au evitat situaţiile neplăcute prin care aceştia să fie obligaţi la restituirea sumelor încasate necuvenit, nemaivorbind de faptul că puteau savarsi infracţiune – fapta de a distribui dividende din profituri fictive.

Read more