admin No Comments

OMF nr 128/2022 privind modificarea și completarea OMF nr 1665/2020 despre popririle electronice.

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1665/2020 stabilea regulile de aplicare a popririi electronice.

Prin acest ordin, incepând cu ianuarie 2021, s-a luat în considerare necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi bancare şi să nu se producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate.

Odată cu punerea în practică a acestui ordin a apărut necesitatea modificării și completării legislative prin publicarea în Monitorul Oficial nr136 din 10 februarie 2022 a OMF nr 128/2022.

Read more